gentcreativa

Historias de proyectos y experiencias que fomentan la innovación social, mediante emociones, cooperación y participación en un grupo.

Archivar en la categoría “Cambio”

Una provocación: parece que los animales lo saben hacer mejor que nosotros

Hoy os presentamos una obra de teatro estrenada hace poco en Madrid. “Una guarida con luz”. de Paloma Pedrero

Mas información en Miradas con alma

Los interpretes son gente que sufre la incomunicación: refugiados, inmigrantes, sin techo y actores profesionales.

La historia: un grupo de perros espera a su ama que salga del hospital.

Para la autora era una forma de crear lenguaje común” porque los animales no les importa tu nacionalidad, idioma, sexo o edad”

****

Interesante;

Esta acción cuenta con el apoyo de programa “Art for change” de la obra social de la Caixa. Vale la pena detener-se en la filosofia de este programa, basado en la gestión de las emociones  de la gente para mejorar la sociedad.

Art for change

Veamos sus objetivos y su método basado en arte, participación, emociones y cambio social:

El programa Art for Change de ”la Caixa” es una iniciativa en la que el arte y la cultura se utilizan como herramientas para la mejora social. Generamos procesos creativos liderados por un artista, en los que participan todo tipo de personas, especialmente colectivos en situación de vulnerabilidad. A través de estas iniciativas queremos ofrecer a los participantes la oportunidad de entrar en contacto con el arte y la cultura, ofrecerles igualdad de condiciones y oportunidades y contribuir al empoderamiento de personas o grupos a través de un proceso artístico. Creemos firmemente que la participación en el arte aporta beneficios tanto a nivel individual como colectivo.

¿Es posible un lenguaje compartido?

Francesc está explorando y nos cuenta algunas experiencias:

 

La setmana passada vaig participar en la tertúlia FED amb Emma Riverola. Publicista i dona de lletres, m’agrada llegir els seus articles a El Periòdic. De tendència federalista, no va deixar d’admirar com alguns coneguts seus, bons publicitaris, havien col·laborat en l’exitosa comunicació del procés. Al col·loqui, la vaig interpel·lar sobre com fer un relat comú als dos bàndols i això va semblar que la deixava mes aviat perplexa. Em consola veure com una persona lletrada comparteix la meva perplexitat.

Tanmateix, sembla que hi ha símptomes de cansament del procés entre els independentistes:
https://elpais.com/ccaa/2018/01/19/catalunya/1516390264_318039.html

No és que s’esvaeixi el somni de la independència. Apareix  la percepció de que els cal canviar d’estratègia i apostar per un altra enfoc més realista. Si així fos, ja es faria necessari aquest llenguatge comú al que al·ludia Beristain, psicòleg expert en reparació social:
“Necessitem el que Paul Ricoeur assenyalava com a hospitalitat lingüística, un llenguatge que permeti que les diferents experiències es reconeguin en ell”

I heus aquí que m’ha semblat que algú com en Josep Ramoneda: periodista, filòsof, escriptor i segurament gat vell, podria ser la persona. I m’ho ha semblat en llegir articles seus a Ara i El País, com aquests últims:
https://www.ara.cat/opinio/Legitimitats_0_1942605747.htm
https://cat.elpais.com/cat/2018/01/19/opinion/1516392734_166201.html

Un suggeriment per a la nostra tertúlia del dissabte que ve.

Salut

20/1/2018

Construimos un nuevo puzzle. De la Tertulia de febrero (Nestor)

 

(Versión original en catalán. Ver la versión en castellano un poco más abajo)

 

En la tertúlia del passat dissabte dia 11, hem partit de la darrera “descoberta” , la xarxa internacional de projectes d’emprenedoria social ASHOCA, dels que ja hem informat en aquest mateix blog de Gent Creativa, i això ens ha fet aprofundir en el que és l’emprenedoria social, que apropiant-nos de la definició dels propis col·lectius que la practiquen, podríem resumir en:

 

L’ emprenedoria social és un corrent emprenedor que identifica respostes davant dels reptes socials que la transformació social està generant. Els emprenedors i les emprenedores socials creen empreses capaces de generar, de manera sostenible, nous productes i serveis, d’obrir nous mercats amb futur i de repercutir els beneficis en la millora col·lectiva.

 

Entenem que això encaixa amb la filosofia de Gent Creativa, i ens confirma, una vegada més, de les iniciatives transformadores que es donen al nostre entorn, creatives, autònomes, independents de institucions i que suposen noves formes de treballar, d’associar-se i de dur projectes a bon terme.

 

Es en aquesta línia que treballa ASHOCA, així com d’altres col·lectius que comparteixen aquests principis.

 

Resultat de la pròpia experiència dels participants en la tertúlia tant en la empresa privada com en les institucions públiques, anem posant sobre la taula diferents projectes que en altres moments i èpoques foren útils per encarar situacions específiques d’educació, de formació en àmbits professionals que afavorissin la integració de joves en el mon laboral, de treball transversal entre sectors educatius, empreses, associacions veïnals, administracions locals, d’ajudes als emprenedors autònoms.

 

En cada moment i davant de cada situació, s’han donat respostes innovadores sorgides de la imaginació i la creativitat d’individus en el si de barris o municipis, que han contribuït a crear projectes i processos d’actuació que han suposat canvis notables davant de les inèrcies de les institucions i dels models establerts.

 

Al final o al principi de tot i feliçment, sempre hi han aquelles persones que s’arremanguen, es posen les piles i encaren els problemes per trobar-hi solucions constructives i possibles, des de la base, des dels propis problemes, sense esperar que les coses canviïn per si soles, sense esperar subvencions…

 

És en aquest context que des de Gent Creativa anem detectant en els diferents àmbits i moments de la vida de l’individu iniciatives i respostes que donen els propis “usuaris” a la problemàtica o a la insatisfacció de models de vida, educatius, formatius, laborals, d’oci…

 

Ací i allà, sorgeixen iniciatives de petit o gran abast que per a nosaltres son com peces d’un puzle que, ultra atreure’ns per l’experiència per ella mateixa en la mida que beneficia un determinat col·lectiu, ens fa entendre que son testimoni d’una actitud creativa i de fe en la nostra comunitat més enllà de discursos polítics, i que podrien ser extrapolables a altres indrets i situacions semblants.

 

Prova d’això que moltes d’aquestes iniciatives es transformen en xarxa i ja es beneficien malgrat la distancia, les unes de les altres generant moviments educatius renovadors.

 

Si fa uns anys parlàvem i identificàvem escoles que treballaven per projectes i amb millors resultats davant dels models més quadriculats de matèries, aules i grups tancats, ara observem com aquelles escoles que han canviat el seu model d’ensenyament s’ha ampliat notablement i sempre gracies a la iniciativa i esforç de mestres i pares, ates que el sistema d’ensenyament segueix sent el mateix.

 

Això val també per les escoles unitàries en àmbits rurals, on mestres i pares han sabut revertir la situació que inicialment semblava de precarietat, en un model propi d’ensenyament més personalitzat, solidari o fraternal entre els distints grups i edats.

 

També identifiquem noves formes de treball en els barris, o en la formació d’empreses fins arribar a l’emprenedoria social de que parlàvem inicialment.

 

És així com la tertúlia es va engrescant i anem afegint peces a aquest puzle del que no tenim model per guiar-nos ni coneixem els límits, però que entenem que peces com el coofunding tipus Verkami, Goteo i tants d’altres; el cooworking de tants espais de treball que han possibilitat que petits projectes d’emprenedors autònoms trobessin sortida i gracies a la transversalitat dels espais es donessin noves associacions de cooperació; o la recuperació de formules com els Business Angel que dona suport amb diners i experiència a nous projectes i nous emprenedors…

 

Aquestes iniciatives més d’altres que hem anat identificant en els darrers temps ens fan creure en que un altra manera de fer i de viure és possible; tal vegada haurem d’investigar en el llibre que ens recomana un tertulià, Construint utopies reals, de Erik Olin Wright, potser també hi trobarem alguna peça per encaixar d’aquest nou puzle que volem ajudar a construir !!

 

Tertulia2

En la tertulia del pasado sábado día 11, iniciamos la conversación a partir del último “descubrimiento”, la red internacional de proyectos de emprendimiento social ASHOCA, de los que ya hemos informado en este mismo blog de Gente Creativa, y eso nos ha hecho profundizar en lo que es el emprendimiento social, que apropiándonos de la definición de colectivos que la practican, podríamos resumir en:
“El emprendimiento social es una corriente emprendedora que identifica respuestas ante los retos sociales que la transformación social está generando. Los emprendedores y las emprendedoras sociales crean empresas capaces de generar, de manera sostenible, nuevos productos y servicios, de abrir nuevos mercados con futuro y de repercutir los beneficios en la mejora colectiva.”

Entendemos que esto encaja con la filosofía de Gente Creativa, y nos confirma, una vez más, en lo certero de las iniciativas transformadoras que se dan en nuestro entorno, creativas, autónomas, independientes de instituciones y que suponen nuevas formas de trabajar, de asociarse y de llevar proyectos a buen término.

Es en esta línea que trabaja ASHOCA, al igual que otros colectivos que comparten estos principios.
Resultado de la propia experiencia de los participantes en la tertulia tanto en la empresa privada como en las instituciones públicas, vamos poniendo sobre la mesa diferentes proyectos que en otros momentos y épocas fueron útiles para encarar situaciones específicas de educación, de formación en ámbitos profesionales que favorecieran la integración de jóvenes en el mundo laboral, de trabajo transversal entre sectores educativos, empresas, asociaciones vecinales, administraciones locales, de ayudas a los emprendedores autónomos.

En cada momento y ante cada situación, se han dado respuestas innovadoras surgidas de la imaginación y la creatividad de individuos en el seno de barrios o municipios, que han contribuido a crear proyectos y procesos de actuación que han supuesto cambios notables ante las inercias de las instituciones y de los modelos establecidos.
Felizmente, al final o al principio de todo, siempre hay aquellas personas que arremangan, se ponen las pilas y encaran los problemas para encontrar soluciones constructivas y posibles, desde la base, desde los propios problemas, sin esperar a que las cosas cambien por sí solas, sin esperar subvenciones …
Es en este contexto que desde Gente Creativa vamos detectando en los diferentes ámbitos y momentos de la vida del individuo, iniciativas y respuestas que dan los propios “usuarios” a la problemática o la insatisfacción de modelos de vida, educativos, formativos, laborales , de ocio …
Aquí y allá, surgen iniciativas de pequeño o gran alcance que para nosotros son como piezas de un puzle que, además de atraernos por la experiencia en si misma, en la medida que beneficia a un determinado colectivo, nos hace entender que son testimonio de una actitud creativa y de fe en nuestra comunidad más allá de discursos políticos, y que podrían ser extrapolables a otros lugares y situaciones similares.
Prueba de ello que muchas de estas iniciativas se transforman en una red de proyectos semejantes y se benefician a pesar de la distancia, unas de otras generando movimientos educativos renovadores.
Si hace unos años hablábamos e identificábamos escuelas que trabajaban con un proyecto, con mejores resultados ante los modelos más tradicionales de materias, aulas y grupos cerrados, ahora observamos como aquellas escuelas que han cambiado su modelo de enseñanza se ha ampliado notablemente y siempre gracias a la iniciativa y esfuerzo de maestros y padres, dado que el sistema de enseñanza sigue siendo el mismo.
Esto vale también para las escuelas unitarias en ámbitos rurales, donde maestros y padres han sabido revertir la situación que inicialmente parecía de precariedad, en un modelo propio de enseñanza más personalizado, solidario o fraternal entre los distintos grupos y edades.
También identificamos nuevas formas de trabajo en los barrios, o en la formación de empresas hasta llegar a la emprendeduría social de que hablábamos inicialmente.
Es así como la tertulia se va animando y vamos añadiendo piezas a este puzle del que no tenemos modelo para guiarnos ni conocemos los límites, pero en el que entendemos que piezas como el crowfunding tipo Verkami, Goteo y tantos otros; el coworking de tantos espacios de trabajo que han posibilitado que pequeños proyectos de emprendedores autónomos encontraran salida y gracias a la vecindad de sus usuarios se dieran nuevas asociaciones de cooperación; o la recuperación de fórmulas como los Business Ángel que apoyan con dinero y experiencia nuevos proyectos y nuevos emprendedores …

Estas iniciativas además de otras que hemos ido identificando en los últimos tiempos nos hacen creer que otra manera de hacer y de vivir es posible; tal vez tendremos que investigar en el libro que nos recomienda un tertuliano, Construyendo utopías reales, de Erik Olin Wright, quizás también ahí encontremos alguna pieza para encajar de este nuevo puzle que queremos ayudar a construir !!

 

 

 

 

Lo que hace la diferencia: “ohlar abundancia”(más reflexiones después de la Tertulia)

 

Llegados a este punto, después de recordar diversos ejemplos de experiencias,

podemos preguntarnos. ¿De qué estamos hablando? ¿De que hay personas de buena voluntad

que en lugares diversos y en sectores diferentes, toman iniciativas que benefician y cambian la sociedad?

Creo que esto, no seria suficiente.

Lo que hoy hace la diferencia es algo nuevo: recordemos que, en las decripciones de nuestros proyectos

aparece siempre un detalle en el método que es lo que hace la diferencia entre proyectos tradicionales

y proyectos innovadores.

 

Por ejemplo, en el proyecto de circo de 9Barris, los jóvenes que participan en los talleres trabajan en grupo.

Hay un esquema de ayudas mutuas, cada cual ayuda y es ayudado. El monitor coordina este método

donde los jóvenes no son simples beneficiarios sino que también son agentes  de ayudas mutuas.

 

En el proyecto de la plataforma PAH para ayudar a las victimas de las hipotecas, los afectados por la

amenazas de deshaucios no son simples beneficiarios de una ayuda externa. La PAH los acoge, les permite

superar su aislamiento y los empodera. Asi llegan a la indignación que es el motor de su acción. Cada afectado

se convierte en agente de ayuda a otros afectados. Trabajan en grupo para aprender unos de otros, para apoyar la

mobilización frente a un desaucio.

 

Cuando los niños y niñas de la escuela Joaquim Ruira trabajan en grupo para resolver juntos

un proyecto están aprendiendo de la acción, están ayudandose mutuamente, aprenden  de los demás,

buscan juntos una respuesta. Aprenden del grupo , no del maestro, que  se convierte en un entrenador.

Esta es la innovación educativa. El alumno ya no es el  elemento receptor y pasivo frente al maestro.

Aprende actuando y en grupo.

 

En cada proyecto encontramos estos factores innovadores. Siempre hablamos de un proceso educativo

que invierte el esquema antiguo “benefactor-receptor” por el esquema nuevo “actor-entrenador”.

En todos los casos hay acción que se traduce en educación activa, con valores que se aprenden en

un juego de relaciones del grupo

.

Nuestros amigos brasileños del Instituto Elos, que tienen larga experiencia en renovar barrios deprimidos, lo dicen de

forma poetica. El primer paso para trabajar en una barrio pobre, y los suyos suelen ser muy pobres,

lo denominan “ohlar abundancia”. Es decir, no puedes ayudar, de verdad, si antes de empezar tu labor

no descubres el tesoro de aquellas gentes , que tal vez estan en la miseria.

La “abundancia”es aquello que aquellas gentes aportaran al proyecto. Aquello que entregaran al grupo para que

el grupo lo ponga en valor y supere el fracaso del individualismo. Esto es la educación que ofrecen.

 

 

El esquema antiguo dice :”El que tiene da algo, el que no tiene recibe algo”. Esto puede crear dependencia

y aporta una solución a corto plazo. La educación es otra cosa.

Educar es sembrar: algo que crecerá cuando ya no estaremos alli.

 

Aqui vemos pues lo que llamamos nuestro puzzle. En proyectos muy diversos: en escuelas, universidades,

empresas sociales, proyectos artísticos de barrio…vemos una actividad y un modelo educativo innovador

que van profundamente vinculados.

Todos se educan en grupo y actuando. Ayudan , producen un valor, ofrecen educación de valores.

Dan una respuesta sólida, aunque pequeña, a la crisis de valores que vivimos.

 

 

Parece que el consumo ya no es un signo de estatus

Estamos hablando de Internet y de la gente que usa esta técnica, con las culturas que incorpora.

Utilizamos aqui conceptos de dos profesores, Carlo Ratti y Richard Sennett (MIT y London School of Economics)

Pues bien, según nos dicen, en el mundo de Internet, compartir una experiencia puede ser tan importante como

en el siglo XX lo era exhibir un producto de prestigio que acabamos de comprar.

 

Parece que vamos de una economia consumista (donde lo que compramos y poseemos es signo de estatus),

a una economia de experiencias compartidas (basada en la comunicación)

O sea que en ciertos ambientes, tiene más prestigio llegar al trabajo en bicicleta alquilada online que llegar

con un descapotable comprado por los padres.

 

Aqui pues, se anticipan tiempos dificiles para los que construyen y venden automóbiles.

Hablamos de sociedad de comunicación: aun no sabemos cómo será.

Emprendedores sociales: ¿qué hace ASHOKA en todo el mundo?

Aqui hay una sintesis de 16 proyectos sociales que impulsa la red mundial ASHOKA

http://www.ashoka.es/this-works/

 

Por qué hablamos ahora de emprendedores sociales?

En el programa de Ashoka leemos que impulsan empresas sociales y facilitan educación  apropiada para estas empresas. Ellos hablan de :

  • lideerazgo compartido
  • empatia
  • trabajo en grupo
  • creatividad
  • resolución de conflictos

Me recuerdan los conceptos que empleaba Roberto Carballo y su Asociación Espiral para la Innovación, cuando crearon su master de emprendedores sociales.

Asi que empiezo a entendeer que emprendedores sociales y proyectos artisticos con finalidad de cambio social tienen mucho en común.

¿Vamos a explorar el tema?

El pensamiento

Ofrecen una respuesta a  la sociedad de consumo, al individualismo, a la falta de valores, al populismo político

Proponen el progreso humano a través de la acción en grupo, una forma de progreso personal.

La práctica

Estas organizaciones ayudadn a emprendedores a desarrollar su proyecto de empresa, a adquirir la formación necesaria, a buscar financiación, asesoria, contactos.

 

Algunas muestras de servicios que impulsan los emprendedores sociales y empresas sociales.

Web catalana de ASHOKA d’emprenedors sociales

http://www.emprenedoriasocial.cat/recull/index.php/recursos/llistar/economics/6

 

Un proyecto de emprendedores sociales en una ciudad con graves desigualdades : Atlanta

http://www.civicatlanta.org/ventures/

En esta página de su blog hay una lista de empresas sociales que el Centro impulsa

Hablaremos del tema en una tertulia

En nuestra tertulia empieza el curso

Els comptes, clars. La gent, creativa.

 

Notas de la última Tertulia del 1 de Octubre.

Empezamos con una nueva palabra: pararrayos.

Porque en Gent Creativa conectamos las grandes tempestades de las alturas

con la tierra que pisamos.

Por esto hablábamos hace poco de los miedos que corren por Europa

y de  las experiencias de una escuela que hace prácticas socioemotivas en grupo

con actividades artísticas. En estas prácticas trabajan sobre  los sentimientos

que ha desencadenado en los niños la crisis de 2008.

Son dos mundos que están muy alejados pero que sabemos que están conectados.

Maravillas de los rayos y de  los truenos.

***

Asi pues, no nos sentimos impotentes y desbordados por los rayos y truenos de nuestra Europa.

Nuestra respuesta pasa por las intuiciones y emociones de la persona

El vehículo de nuestra conexión es el lenguaje poético.

es decir, una visión de la vida a través de la música, de la danza, de la pintura, del teatro,

de la literatura, del video.

Cuando estas actividades se practican en grupos que interactuan,

que trabajan en perfeccionarse, con un artista que les estimula,

cuando saben vivir en el lenguaje poetico.

Es aqui donde emerge el sentido de la vida, lo que nos permite dar  la cara

frente a las grandes tormentas de nuestro tiempo,

de forma compartida.

****

En Gent Creativa, nuestra tarea consiste en descubrir el sentido de la vida en cada experiencia

de estos grupos interactivos que comparten proyecto artístico o poético.

Extraer el valor educativo de cada experiencia , más allá de su ejecución inmediata,

apuntar el valor emotivo que compartimos, el sistema de valores que desarrollamos con nuestra acción.

Todo esto nos enseña a ver más alla de la realidad contable.

****

También nos preguntamos qué herramienta necesitaríamos para potenciar nuestra actividad como Gent Creativa.

¿Hablamos de un libro, de un mini video?

Algo que se presente en forma de flashes, de frases cortas, de imágenes, de música,

algo que  no dice pero que evoca, que ayuda a vivir esta experiencia que

realizamos con otros, una experiencia poetica de superación constante.

 

***

No sirve cualquier experiencia.

No valen las rutinas ni las técnicas ni las recetas.

Sin superación no salimos de nuestro mundo de  mediocridad.

Sin artistas que nos estimulen no podemos adivinar lo que nos estamos perdiendo.

 

 

Prácticas de educación socioemocional

En la escuela Virolai de Barcelona realizan un ejercicio de educación sociemocional.

Se trata, según nos cuenta su directora Coral Regí, de poner a los alumnos ante una cuestión penosa

que ellos ya conocen: ¿qué impacto tiene para ellos la crisis económica de 2008?

La respuesta no es una conferencia de economia, sino una serie de ejercicios de grupo, donde la

creatividad de los niños se pone en juego.

Sin entrar en detalles, que son largos, podemos ver este esquema que la directora presentó hace poco

en el SeminarioWeb  de  la Fundació Bofill, sobre cómo educar en la resiliencia. www.debats.cat

el 15/9/2016.

Esquema de Coral Regí: Competencies socioemocionals

****

Ya podemos suponer pues, que no se  trata de aprender sobre finanzas internacionales sino de saber

vivir lo que la vida nos trae, de saber asumir penas propias y de nuestros vecinos, de saber ayudar a otros

y permitir que nos ayuden. De emociones y de valores en entornos colectivos

Sin discursos: con trabajo en grupo, prácticas artísticas, reflexiones y experiencias personales.

Como dicen ellos: “si te esperabas una naranja y la vida te trae un limón, no mires hacia otro lado.

Cógelo, sácale el zumo y ponle un poco de azucar.

Luego te tragas el zumo”

*****

Aqui recordamos de nuevo la frase de George Steiner: “los pararrayos tienen que estar conectados a la tierra”

Los profesores de  la escuela Virolai saben que sus alumnos están viviendo esta crisis y que el impacto emotivo

que les representa significa mucho para ellos. Asi pues, la escuela intenta ayudarles de una forma adecuada a

la edad de los alumnos.

Sorprende que un tema tan dificil pueda tratarse a un vivel de “tierra”.

Pero todos sabemos que el tema llega a este nivel y afecta a estos niños, de forrmas que no son

muy diferentes a las que afectan a los adultos. Por la via emotiva

Muchos adultos tambien sufren un impacto parecido que afectará el equilibrio de sus emociones colectivas.

Tal vez se sentiraán emocionalmente desprotegidos, tendrán miedos, buscarán salidas más o menos irracionales, emotivas.

Sin ayuda en este campo, pueden generarse movimientos colectivos sin lógica, que perjudicarán a los propios actores.

Tal vez fue asi como muchos británicos votaron por el Brexit.

*****

Bienvenida la educación socioemocional en la escuela Virolai y el Seminario Web de la Fundació Bofill.

Creo que cada dia son más los docentes que intentan saber y aplicar estos métodos.

Tal vez necesitariamos iniciativas parecidas en los entornos adultos,  a la vista de los miedos colectivos

que corren por Europa, y de los movimientos sociales que se inspiran en estos miedos.

 

 

 

Miedo europeo

Tertulia2

 

 

A pesar de todo, existe el miedo europeo.

Es decir, en nuestra cultura actual , hay algo que compartimos todos, el miedo.

Ironias de la vida. En la reciente campaña electoral, parecia que Europa no existia, si uno escuchaba los debates

y declaraciones.

Pero, el “brexit” cayó sobre la encuestas. La gente sabia que aquello, a pesar de todo, era muy importante.

Que lo era también para nosotros. Asi pues, el miedo también participó en nuestras elecciones.

 

El nacionalismo se alimenta del miedo

La cultura nacionalista también parece ser hoy una constante entre los líderes politicos.

Hablan del mundo como si sólo existieran ellos y su pueblo, su pueblecito.

Hasta que la realidad les pega en la cara, como una pared que no habian visto.

Sabemos que hay miedo cuando mucha gente toma decisiones de forma no razonable,

decisiones que les perjudican. Esto es lo que nos está pasando.

Sucede a gentes de derechas y de izquierdas, es un fenómeno cultural

De esto  hablamos en Gent Creativa.

Esto va en serio.

 

Todos se consideran únicos sin salir de su pueblo

Sabemos que la gente actua por miedo cuando toma decisiones que no responden a amenazas reales.

Cuando parece que no escuchan ante las pruebas cifradas, ante razonamientos lógicos.

Mucha gente hoy parece sorda , sólo sabe repetir algunas frases que concentran todas sus emociones,

las emociones que comparten con muchos otros.

No vale la pena insistir con razonamientos ante estas situaciones. Esta gente no lo sabe, pero su situación se repite

aqui y en Gran Bretaña, en Francia, en Austria, en Polonia..

Y en todas partes se consideran únicos, excepcionales, victimas. Sólo son nacionalistas.

Y todos se repiten

 

En Gent Creativa trabajamos en la educación de las emocioes colectivas

En Gent Creativa trabajamos precisamente sobre este tema desde hace años.

Nos concentramos en experiencias que gestionan emociones colectivas.

Aqui y en todo el mundo encontramos grupos con estas experiencias.

No son grupos con  mensaje ideológico, sino proyectos compartidos, donde cada cual aprende

sin palabras de su propia acción, descubre cómo ganar su autonomia personal.

 

Vemos experiencias donde las emociones se orientan a acciones positivas

Ya hemos hablado de muchas de estas experiencias.

Digamos solamente que, en todas ellas, encontramos los valores capaces de

neutralizar miedos y de movilizar acciones positivas.

Cada cual en su propio ámbito y según sus preferencias.

En Gent Creativa publicamos regularmente estas experiencias, las podeis encontrar en este blog

Asi empezamos hace algunos años, publicando el libro “Gente creativa, gente emprendedora”.

con una primera colección de casos muy diversos.

Porque hablamos de una forma cultural que se aplica en entornos artísticos, educativos, sociales

o empresariales.

que superan el miedo y orientan  las emociones colectivas hacia acciones libremente elegidas,

debidamente razonadas, científicamente demostrables.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionar sobre las experiencias

Os recomiendo  este artículo de Roberto Carballo.

Alli propone experimentar antes de montar teorias

Experimentar

Navegador de artículos

A %d blogueros les gusta esto: