gentcreativa

Historias de proyectos y experiencias que fomentan la innovación social, mediante emociones, cooperación y participación en un grupo.

Los dialogos de la tertulia de Abril

(versión original en catalán. Ver a continuación la versión en castellano.)

  • La pol·linització de les abelles com a metàfora (La abeja y el economista – Yann Moulier Boutang), el valor i el poder de les paraules segons Heidegger, herois contraposats com Ulisses i Schackleton, la crema de llibres de Farenheit 451, Lorenzo Milani i l’escola de Barbiana per José Luis Corzo, Roberto Carballo i les seves aportacions a la innovació i l’aprenentatge…

 

Tot això formà part de la nostra tertúlia del passat 29 d’abril, i sense figurar en cap guió previ ni ordre del dia, res era aliè a la tertúlia ni a tot allò que conforma Gent Creativa.

 

Pot donar la sensació de que donem voltes sobre les mateixes coses, però en realitat el que fem es aprofundir en elles a l’escalf de lectures, referències i reflexió d’altres més “savis”, així com exemples d’experiències d’ara i d’altres temps, que no fan altra cosa que donar credibilitat a allò que pensem, encoratjar-nos i donar-nos una mica d’esperança en el futur, talment com els homes i dones de Farenheit 451 que s’aprenien de memòria els llibres prohibits i cremats per trametre’ls a les noves generacions.

  • Sempre ens han interessat les experiències innovadores en el camp educatiu i formatiu, siguin d’escoles o d’iniciatives comunitàries de barris, veïns, pares, així com el treball transversal entre aquests diferents sectors. L’Escola de Circ de l’Ateneu Popular 9barris, segueix sent un bon exemple i referent per a nosaltres, però també escoles i ensenyants que ja fa anys treballen fora dels corses del sistema educatiu institucional, amb resultats positius.

 

Creiem que seria interessant conèixer els resultats que l’aplicació de determinats models educatius han tingut en el “futur” d’aquells que varen formar-se en aquests processos en els que més important que anar aprovant assignatures i passant cursos, pretenien educar en el coneixement crític i en dotar-se de recursos, valors i autonomia per encarar la vida. Es a dir disposar d’algun indicador de com els hi ha anat en fer-se adults a aquells qui varen participar en la seva etapa educativa en algun d’aquests projectes innovadors.

 

I com una lletania anem posant sobre la taula de la tertúlia molts d’aquests temes que ens fascinen. La seva existència assegura la permanència i el desenvolupament d’uns valors que sembla que davant la pressió i el mal us de les noves tecnologies i la seva manipulació pels poders dominants es baten en retirada o literalment desapareixen, comentem idees i iniciatives que no son solament un baluard de resistència, sinó la punta de llança d’un canvi i d’un nou model de vida.

  • Quant sistemes financers i polítics, corporacions tecnològiques i mediàtiques, monopolis de matèries primes i energètiques… el poder en definitiva a traves dels nous recursos telemàtics, configura opinions, pol·linitza a la societat per extreure’n les voluntats i dirigir-ne els desitjos i les necessitats, les pors i els sentiments, s’ha de tenir una fe i una voluntat de ferro, per seguir treballant posant la persona i la comunitat com a prioritats.

 

Per això el valor de les experiències educatives, d’emprenedoria, creatives en tots els àmbits de la vida. Dels seus formadors i dels seus “usuaris” que davant la pressió i el domini tecnològic manipulador, son capaços de iniciar i mantindre projectes innovadors amb l’individu i el grup com a protagonista, amb valors, amb sentit ètic, amb coneixement crític.

I això es el que modestament seguim fent des de Gent Creativa i posant en comú en les nostres tertúlies al Viena de Sant Cugat, on sempre falta temps i es comparteixen noves experiències, nous autors i noves pistes que continuen més enllà del punt final de la reunió.

I en la nostra línia de interès per les noves tecnologies i la reflexió sobre les seves aportacions a la nostra societat, els canvis que poden aportar i les conseqüències de la seva incorporació en la vida quotidiana, en Francesc va assistir dies endarrere a la conversa que l’enginyera Mar Hershenson de Silicon Valley invitada por l’Associació de Becaris de La Caixa en un acto de l’Obra Social, en la que conversaren amb Luis Martín Cabiedes, conseller de BlaBlaCar, i inversor de referència en ‘start-ups’.

El tema anava de les experiències i els avenços que s’estan realitzant amb els cotxes sense conductor, que segons ella son ja una presencia habitual en el paisatge de l’estat de California i específicament a Silicon Valley, però millor reproduir alguna de les seves manifestacions aparegudes després a la premsa de Barcelona, i que foren les que originaren el nostre interès i el nostre debat dins de la tertúlia:

La emprenedora (…) augura una nova revolució protagonitzada per la intel·ligència artificial que serà “tan gran com la d’internet o el mòbil”


“Visc a uns dos quilòmetres de Googleplex, la seu de Google, i tot el dia estan circulant cotxes autònoms per la zona perquè han d’aprendre com conduir”

Segons la seva opinió, “en uns 15 anys estarà prohibit que condueixin persones”. I és que el cotxe autònom “va a saber més que tu. Això passarà. De fet està passant”, afegeix. I això incrementa la seguretat. I com que a més “no tindrà sentit tenir-los aturats un 95% del temps, seran compartits”.

“Durant la propera dècada, la intel·ligència artificial canviarà gairebé totes les empreses. Serà un canvi tan gran com internet o el telèfon mòbil, que afectarà el transport de les persones, al de les coses, als drones autònoms o els lliuraments a domicili per part de robots … “, afirma.

Sobre aquesta visió i aquestes perspectives, en Francesc ens diu:

Com podeu veure, a l’entrevista diu que dins de 15 anys ens prohibiran conduir, cosa que en el meu cas no serà gaire greu. Evidentment, com cap emprenedor ni empresari de Silicon Valley no explica com es resoldran les externalitats negatives com eliminar llocs de treball, ni explica com ens guanyarem la vida per pagar aquests sistemes tan meravellosos.

 

Tertulia 29 abril / Gent Creativa

 

La polinización de las abejas como metáfora (La abeja y el economista – Yann Moulier Boutang), el valor y el poder de las palabras según Heidegger, héroes contrapuestos como Ulises y Schackleton, la quema de libros de Farenheit 451, Lorenzo Milani y la escuela de Barbiana por José Luis Corzo, Roberto Carballo y sus aportaciones a la innovación y el aprendizaje …
Todo esto formó parte de nuestra tertulia del pasado 29 de abril, y sin figurar en ningún guión previo ni orden del día, nada era ajeno a la tertulia ni a todo aquello que conforma Gent Creativa.
Puede dar la sensación de que damos vueltas sobre las mismas cosas, pero en realidad lo que hacemos es profundizar en ellas al calor de lecturas, referencias y reflexión de otros más “sabios”, así como ejemplos de experiencias de ahora y de otros tiempos, que no hacen otra cosa que dar credibilidad a lo que pensamos, alentarnos y darnos un poco de esperanza en el futuro, tal como los hombres y mujeres de Farenheit 451 que se aprendían de memoria los libros prohibidos y quemados para preservarlos y transmitirlos a las nuevas generaciones.

Siempre nos han interesado las experiencias innovadoras en el campo educativo y formativo, sean de escuelas o de iniciativas comunitarias de barrios, vecinos, padres, así como el trabajo transversal entre estos diferentes sectores. La Escuela de Circo del Ateneu Popular 9barris, sigue siendo un buen ejemplo y referente para nosotros, pero también escuelas y educadores que ya hace años trabajan fuera de los cursos del sistema educativo institucional, con resultados positivos.
Creemos que sería interesante conocer los resultados que la aplicación de determinados modelos educativos han tenido en el “futuro” de aquellos que se formaron en ellos, en los que más importante que ir aprobando asignaturas y pasando cursos, pretendían educar en el conocimiento crítico y en dotarse de recursos, valores y autonomía para encarar la vida. Es decir disponer de algún indicador de cómo les ha ido al hacerse adultos a los que participaron en su etapa educativa en alguno de estos proyectos innovadores.
Y como una letanía vamos poniendo sobre la mesa de la tertulia muchos de estos temas que nos fascinan. Su existencia asegura la permanencia y el desarrollo de unos valores que parece que, ante la presión y el mal uso de las nuevas tecnologías y su manipulación por los poderes dominantes, se baten en retirada o literalmente desaparecen; comentamos ideas e iniciativas que no son solamente un baluarte de resistencia, sino la punta de lanza de un cambio y de un nuevo modelo de vida.
En cuanto sistemas financieros y políticos, corporaciones tecnológicas y mediáticas, monopolios de materias primas y energéticas … el poder en definitiva, a través de los nuevos recursos telemáticos configura opiniones, poliniza a la sociedad para extraer las voluntades y dirigir los deseos y las necesidades, los miedos y los sentimientos, se debe tener una fe y una voluntad de hierro, para seguir trabajando poniendo la persona y la comunidad como prioridades.

Por eso el valor de las experiencias educativas, de emprendimiento, creativas en todos los ámbitos de la vida. De sus formadores y de sus “usuarios” que ante la presión y el dominio tecnológico manipulador, son capaces de iniciar y mantener proyectos innovadores con el individuo como protagonista, con valores, con sentido ético, con conocimiento crítico.

Y eso es lo que modestamente seguimos haciendo desde Gent Creativa y poniendo en común en nuestras tertulias en el Viena de Sant Cugat, donde siempre falta tiempo y se comparten nuevas experiencias, nuevos autores y nuevas pistas que continúan más allá del punto final de la reunión.

Y en nuestra línea de interés por las nuevas tecnologías y la reflexión sobre sus aportaciones a nuestra sociedad, los cambios que pueden aportar y las consecuencias de su incorporación en la vida cotidiana, nuestro contertuliano Francesc asistió días atrás a la conversación que la ingeniera Mar Hershenson de Silicon Valley, invitada por la Asociación de Becarios de la Caixa en un acto de la Obra Social, mantuvo con Luis Martín Cabiedes, consejero de BlaBlaCar, e inversor de referencia en ‘start-ups’ .

El tema iba de las experiencias y los avances que se están realizando con los coches sin conductor, que según ella son ya una presencia habitual en el paisaje del estado de California y específicamente en Silicon Valley, pero mejor reproducir alguna de sus manifestaciones aparecidas después en la prensa de Barcelona, ​​y que fueron las que originaron nuestro interés y nuestro debate dentro de la tertulia:

  • La emprendedora (…) augura una nueva revolución protagonizada por la inteligencia artificial que será “tan grande como la de internet o el móvil”
  • “Vivo a unos dos kilómetros de Googleplex, la sede de Google, y todo el día están circulando coches autónomos por la zona porque tienen que aprender cómo conducir”
  • En su opinión, “en unos 15 años estará prohibido que conduzcan personas”. Y es que el coche autónomo “va a saber más que tú. Esto ocurrirá. De hecho está pasando”, añade. Y esto incrementa la seguridad. Y como además “no tendrá sentido tenerlos parados un 95% del tiempo, serán compartidos”.
  • “Durante la próxima década, la inteligencia artificial cambiará casi todas las empresas. Será un cambio tan grande como internet o el teléfono móvil, que afectará el transporte de las personas, al de las cosas, los drones autónomos o las entregas a domicilio por parte de robots … “, afirma.

 

Sobre esta visión y estas perspectivas, Francesc nos dice:

Como se puede ver, en la entrevista Mar Hershenson dice que dentro de 15 años nos prohibirán conducir, lo que en mi caso no será muy grave. Evidentemente, ningún emprendedor ni empresario de Silicon Valley nos explica cómo se resolverán las externalidades negativas como eliminar puestos de trabajo, ni explica cómo nos ganaremos la vida para pagar estos sistemas tan maravillosos !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navegación en la entrada única

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: