gentcreativa

Historias de proyectos y experiencias que fomentan la innovación social, mediante emociones, cooperación y participación en un grupo.

La misma tertulia pero en colores

Ya habeis podido leer las notas sobre la última tertulia.

Pero ahora me llega un texto de Nestor, que también estaba alli y que

parece que vió en colores lo que yo vi sólo en blanco y negro.

En todo caso, se ve que la tertulia está que revienta, que da mucho de si.

Esto se anima

Os adjunto pues su texto en catalán y a continuación en castellano

O sea, bilingües.

Tertulia1

 

 

 

La tertúlia del dissabte, la tertúlia d’aquest mes…

Cada tertúlia és una història diferent, fins i tot amb personatges nous o que reapareixen

com si haguessin anat a fer un estatge a fora i després d’una llarga temporada tornessin

a l’aula o al barri; d’altres son més habituals, algun fins i tot no falla mai i apuntala

l’essència, el camí i l’esperit de Gent Creativa.

 

Aquest darrer dissabte, en el viatge de tornada cap a casa, anava repassant mentalment allò

que havíem conversat les darreres hores al Café Viena de Sant Cugat.

Tornava cap a casa amb una sensació benestant d’una bona conversa, enriquidora, plural,

amb diversitat d’opinions sobre les mateixes coses, però em costava recordar quin havia estat

“el tema”, és a dir aquella qüestió central a l’entorn la qual havia girat tot plegat.

 

No cal dir que ja som una mica grandets i que en general no portem cap guió ni tenim d’avançada

un ordre del dia, però hi han vegades que tal vegada ens centrem amb més intensitat en una temàtica

en particular, en una sola cosa.

 

Denominador comú, senyes d’identitat, ADN de Gent Creativa, ja és conegut: creativitat, emocions,

innovació, solidaritat, valors, educació, transversalitat, i és justament aquests valors i aquests principis

a traves dels quals, en una tertúlia com la del darrer dissabte, varen anar apareixen peces

d’un puzle que d’altra manera semblaria anàrquic i impossible d’encaixar!!

 

A tall de llistat i de forma desordenada veiem sinó els temes dels que vàrem parlar i que enllaçàvem

amb naturalitat, tot i que semblin estranys els uns als altres, això és la tertúlia!!

 

  1. Memòria personal, familiar i col·lectiva, conservar o desprendre’s dels objectes propis i /o familiars, afectes als objectes, l’ús de les coses, el que reunim a casa al llarg de la vida, els àlbums de fotografies, la memòria i els rastres personals dels desconeguts, d’altris però en els que hi trobem retalls de la vida, de la societat que fou, la fotografia d’un moment i d’una ciutat o d’una societat que hom pot veure dia si dia no als Encants de la Plaça de les Glòries o a les deixalleries de molts pobles…

 

  1. L’oblit interessat i volgut, l’esborrament de la memòria, accions que han desaparegut literalment de la memòria i físicament: vàrem parlar dels soterranis del poder i de les institucions, de magatzems reals i enterrats que foren descrits en detall, de laberints dessota terra on s’hi emmagatzema allò que fa nosa al poder del moment, restes de pífies, instruments i arxius de departaments sencers que han deixat d’existir, caixes, decorats i escenografies d’obres que mai més es tornaran a representar…

 

  1. Enterraments i casoris; la reproducció dels ritus i dels cerimonials, el rastre i el pòsit d’allò en el que no creiem però que hem heretat i que reproduïm en la forma però omplint ‘ho amb altres valors i continguts. Avui dia ens dissenyem les cerimònies que ja no passen necessàriament pel sedàs i pel patró, ni per la paraula de les institucions religioses, però que vist a una certa distància mantenen el ritual que aquelles varen imprimir durant segles a la societat i a naltros mateixos. Casaments i enterraments reuneixen família i amics que han passat a tenir un protagonisme i una participació activa i creativa, en espais originals, a l’aire lliure; masies, platja, al mar, a casa…, però amb discursos que sonen a homilies i evangelis, i rituals, escenografies i guions que recorden als que varen emprar els nostres pares o avis durant moltes generacions.

 

  1. Valors, educació en valors. Un clàssic de les nostres tertúlies, un tema que sembla recurrent perquè a vegades tenim la tendència a creure o a proposar que tot milloraria si en els plans educatius els nostres infants i adolescents rebessin formació en aquests àmbits. Veiem que la societat canvia constantment, esta en un procés permanent de transformació i l’ensenyament, plans i professors sembla que van més a poc a poc que el món real, estan desbordats i des actualitzats, superats per la realitat. Son la peça clau que hauria liderar les transformacions i els canvis que, pensem s’haurien de produir més per actituds i formes d’estar i educar que per afegir una nova assignatura o temari. Segur que continuarem xerrant d’aquest tema…

 

  1. Orcasitas-Bellvitge: dos ciutats, dos barris, dos escoles igual a una història a traves d’unes cartes i unes imatges en un vídeo que ens ho explica. El vídeo en ell mateix és una manera en la que alumnes de dos instituts de dos localitats distants, perifèriques de Madrid i Barcelona expliquen i s’expliquen el seu barri, la seva vida, orígens, i com en ambdós cassos amb l’esforç, la cooperació, la mobilització dels veïns, les famílies d’aquests alumnes, han transformat uns barris de blocs sense serveis ni equipaments, en llocs habitables i dignes.

 

El tema és suggerent en molts aspectes i pel passat urbanístic d’algun de nosaltres, fem una petita incursió per la implantació de les villes nouvelles a França o les new towns d’Anglaterra, entre els anys seixanta i setanta del segle passat que pel seu disseny i concepció lecorbusiana es tenien de convertit en noves ciutats amables i ben condicionades per a viure, però que en molts cassos es varen transformar en llocs inhòspits, en els que la població autòctona no hi volia residir i es transformava en guetos de la immigració pròpia i forània.

El cas de Orcasitas i Bellvitge s’emmarca en aquest mateix patró i aquest vídeo, les veus dels alumnes que ho expliquen en forma de cartes, el contrast i les semblances entre els dos llocs, tot plegat és un testimoni i un cant a l’esperança en els joves d’avui. Recomanable.

Tertulia1

 

 

 

La tertulia del sábado, la tertulia de este mes …

 

Cada tertulia es una historia diferente, incluso con personajes nuevos o que reaparecen como si

después de una larga temporada ausentes volvieran al aula o a su localidad y se reencontraran

con sus amigos de siempre; otros son más habituales, alguno incluso nunca falla y apuntala

la esencia, el camino y el espíritu de Gent Creativa.

 

Este último sábado, en el viaje de vuelta a casa, iba repasando mentalmente lo que habíamos

conversado las últimas horas en el Café Viena de Sant Cugat. Volvía a casa con una sensación

agradable de una buena conversación, enriquecedora, plural, con diversidad de opiniones

sobre mismas cosas, pero me costaba recordar cuál había sido “el tema”, es decir aquella cuestión central

alrededor de la cual había girado todo.

 

Huelga decir que ya somos un poco mayorcitos y que no llevamos ningún guión ni tenemos

un orden del día, pero hay veces que tal vez nos centramos con más intensidad

en una temática en particular, en una sola cosa.
El denominador común, las señas de identidad, el ADN de Gente Creativa, son bien conocidos:

creatividad, emociones, innovación, solidaridad, valores, educación, transversalidad,

y son justamente estos valores y estos principios a través de los cuales en una tertulia

como la del último sábado, aparecen y relacionamos piezas de un puzzle que de otra manera

parecería anárquico e imposible de encajar !!

 

A modo de listado y de forma desordenada anoto algunos temas de los que hablamos y

que enlazamos con naturalidad, aunque parezcan extraños los unos a los otros, esto es la tertulia !!

  1. Memoria personal, familiar y colectiva, conservar o desprenderse de los objetos propios y / o familiares, afectos a los objetos, el uso de las cosas, lo que reunimos en casa a lo largo de la vida, los álbumes de fotografías, la memoria y los rastros personales de los desconocidos, de otros pero en los que encontramos retazos de la vida, de la sociedad que fue. La fotografía de un momento y de una ciudad o de una sociedad que se puede ver día si, día no, en los Encantes de la Plaza de las Glorias o en los centros de recogida de residuos de muchos pueblos …

 

  1. El olvido interesado y querido, el borrado de la memoria, realidades que fueron y que han desaparecido no solo de la memoria, sino que sus rastros físicos también han sido borrados: hablamos de los sótanos del poder, de las instituciones, de ciertas empresas y corporaciones, de grandes almacenes subterráneos que fueron descritos en detalle, de laberintos debajo tierra donde se almacena lo que estorba al poder del momento, restos de pifias, instrumentos y archivos de departamentos enteros que han dejado de existir, cajas, decorados y escenografías de obras que nunca más se volverán a representar. ..

 

  1. Entierros y bodas; la representación de los ritos y de los ceremoniales, el rastro y el poso de aquello en lo que no creemos pero que hemos heredado y que reproducimos en la forma pero con otros valores y contenidos.

Hoy en día diseñamos estas ceremonias que ya no pasan necesariamente por la palabra, el tamiz o el patrón, de las instituciones religiosas, pero que visto a cierta distancia mantienen el ritual que aquellas imprimieron durante siglos en la sociedad y en nosotros mismos. Bodas y entierros reúnen familia y amigos que han pasado a tener mas protagonismo como actores y autores, una participación activa y creativa en espacios originales, al aire libre, en masías, en la playa, en el mar, en casa …, pero con discursos y gestos propios que suenan a homilías y evangelios, y rituales, escenografías y guiones que recuerdan a los que utilizaron nuestros padres o abuelos durante muchas generaciones.

 

  1. Valores, educación en valores. Un clásico de nuestras tertulias, un tema que parece recurrente porque a veces tenemos la tendencia a creer o proponer que todo mejoraría si en los planes educativos a nuestros hijos y adolescentes se impartieran “clases” y formación en estos ámbitos. Vemos que la sociedad cambia constantemente, está en un proceso permanente de transformación y la enseñanza, planes de estudios y profesores parece que van más despacio que el mundo real, están desbordados y desactualizados, superados por la realidad. Son la pieza clave que debería liderar las transformaciones y los cambios que, pensamos, se deberían producir más por actitudes y formas de estar y educar que no por el hecho de añadir una nueva asignatura o temario. Seguro que seguiremos hablando de este tema …

 

  1. Orcasitas-Bellvitge: dos ciudades, dos barrios, dos escuelas igual a una historia a través de unas cartas y unas imágenes en un vídeo que nos lo explica. El vídeo en sí mismo es una manera en la que alumnos de dos institutos de dos localidades distantes, periféricas de Madrid y Barcelona cuentan y explican su barrio, su vida, orígenes, y como en ambos casos con el esfuerzo, la cooperación, la movilización de los vecinos, las familias de estos alumnos, han transformado unos barrios de bloques sin servicios ni equipamientos, en lugares habitables y dignos.

El tema es sugerente en muchos aspectos y por el pasado urbanístico de algunos tertulianos, hacemos una pequeña incursión por la implantación de las villes nouvelles en Francia o las new towns de Inglaterra, entre los años sesenta y setenta del siglo pasado que por su diseño y concepción lecorbusiana se tenían de haber convertido en nuevas ciudades amables y bien acondicionadas para residir y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, pero que en muchos casos se transformaron en lugares inhóspitos, en los que la población autóctona no quería residir y que a la larga se degradaron y transformaron en guetos de la inmigración propia y foránea.

El caso de Orcasitas y Bellvitge se enmarca en este mismo patrón y este vídeo, las voces de los alumnos que lo explican en forma de cartas, el contraste y las semejanzas entre los dos lugares, todo es un testimonio y un canto a la esperanza en los jóvenes de hoy. Recomendable.

 

 

Navegación en la entrada única

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: